Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ   
          Zaman Makina bünyesinde çalışan tüm personelimiz aşağıda belirtilen değerler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedirler. Bunun neticesinde de hem kurum içi huzur ve güven ortamı oluşmakta, hem de her zaman müşteri memnuniyeti sağlanması amaçlanmaktadır.
  • İş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci
  • Gelişimde süreklilik ve iş birliği 
  • Takım çalışması
  • Esneklik
  • Cesaret
  • Güven
  • Sürekli gelişim ve yenilikçilik
  • Aile ruhu
  • Doğruluk ve dürüstlük
  • Müşteri memnuniyeti